Ngành nghề đào tạo

STT CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 01 CHĂM SÓC SỨC KHOẺ 02 GIÁO DỤC MẦM NON 03 NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 04 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 05 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 06 MẠNG VIỄN THÔNG […]

Xem thêm

Quyền lợi và hỗ trợ

STT QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN LỢI CHƯƠNG TRÌNH 01 Sinh viên khi tham gia bắt buộc phải làm thêm tại Doanh nghiệp hỗ trợ Học Bổng Sinh viên khi vượt qua bài trắc nghiệm […]

Xem thêm

Điều kiện tham gia

STT ĐIỀU KIỆN THAM GIA 01 Phải là Sinh viên của trường Việt nam đã liên kết 02 Nhận được chứng nhận học bổng từ chương trình 03 Nam/Nữ tuổi: 18 – 35 tuổi 04 […]

Xem thêm