HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA

Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia tại Việt Nam giúp thúc đẩy thịnh vượng, giảm nghèo và phát triển bền vững. Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học […]

Xem thêm

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC BANG NEW SOUTH WALES

Học bổng trường University of New South Wales (Sydney- NSW) STT Tên Học Bổng Giá Trị Học Bổng Yêu cầu  1 UNSW Business School International Pathways Award  $AUD 15,000 cho 1 năm học Dành cho sinh viên […]

Xem thêm

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC BANG VICTORIA

Học bổng trường Swinburne University of Technology (Melbourne-Victoria) STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu Lưu ý 1 Học bổng tiếng Anh ELICOS 10 tuần Học bổng khóa học chính sẽ được cân nhắc […]

Xem thêm

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC BANG ADELAIDE

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC BANG ADELAIDE Học bổng trường University of South Australia (Adelaide-SA) STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu Lưu ý 1 Vice Chancellor’s International Excellence Scholarship 50% học phí toàn […]

Xem thêm

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC THÀNH PHỐ MELBOURNE

Học bổng trường Melbourne Institute of Technology (Melbourne,Sydney) STT Tên học bổng Giá trị học bổng Yêu cầu Lưu ý 1 MIT International Excellence Scholarship 20% học phí Nhập học các chương trình: Bachelor of Business/ Networking, […]

Xem thêm